หน้าแรก สัมมนาออนไลน์

Webinar

  • All
  • Upcoming Webinar
  • Free
  • Climate Change
  • Chemical Management
Online Webinar “Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Follow Up”

Online Webinar “Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Follow Up”

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เวลา 14:00 - 14:45 (ตามเวลาประเทศไทย)

Online (Zoom Application)

การลงทะเบียน : เปิดรับลงทะเบียน

Free
Share
การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Verra Plastic Credits

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Verra Plastic Credits

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567

เวลา 14:00 - 14:45 (ตามเวลาประเทศไทย)

Online (Zoom Application)

การลงทะเบียน : หมดเขต

Free
Share
การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง How to credibly make voluntary use of carbon credits?

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง How to credibly make voluntary use of carbon credits?

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เวลา 14:00 - 14:45 (ตามเวลาประเทศไทย)

Online (Zoom Application)

การลงทะเบียน : หมดเขต

Free
Record
Share
การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เวลา 14:00 - 17:00 (ตามเวลาประเทศไทย)

Online (Zoom Application)

การลงทะเบียน : หมดเขต

Pay
Share
การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง How to develop a carbon credit?

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง How to develop a carbon credit?

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เวลา 14:00 - 14:45 (ตามเวลาประเทศไทย)

Online (Zoom Application)

การลงทะเบียน : หมดเขต

Free
Record
Share
การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เวลา 14:00 - 14:45 (ตามเวลาประเทศไทย)

Online (Zoom Application)

การลงทะเบียน : หมดเขต

Free
Record
Share
การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง SBTi Corporate Net-Zero Standard

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง SBTi Corporate Net-Zero Standard

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เวลา 14:00 - 14:45 (ตามเวลาประเทศไทย)

Online (Zoom Application)

การลงทะเบียน : หมดเขต

Free
Record
Share
การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566

เวลา 14:00 - 14:45 (ตามเวลาประเทศไทย)

Online (Zoom Application)

การลงทะเบียน : หมดเขต

Free
Record
Share
การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เวลา 14:00 - 14:45 (ตามเวลาประเทศไทย)

Online (Zoom Application)

การลงทะเบียน : หมดเขต

Free
Record
Share
การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Introduction to RE100

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Introduction to RE100

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เวลา 10:00 - 10:45 (ตามเวลาประเทศไทย)

Online (Zoom Application)

การลงทะเบียน : หมดเขต

Free
Record
Share
การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เวลา 14:00 - 17:00 (ตามเวลาประเทศไทย)

Online (Zoom Application)

การลงทะเบียน : หมดเขต

Pay
Share