หน้าแรก สัมมนาออนไลน์

Webinar

  • All
  • Upcoming Webinar
  • Free
  • Climate Change
  • Chemical Management
การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง SBTi Corporate Net-Zero Standard

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง SBTi Corporate Net-Zero Standard

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เวลา 14:00 - 14:45 (ตามเวลาประเทศไทย)

Online (Zoom Application)

การลงทะเบียน : เปิดรับลงทะเบียน

Free
Share
การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566

เวลา 14:00 - 14:45 (ตามเวลาประเทศไทย)

Online (Zoom Application)

การลงทะเบียน : หมดเขต

Free
Share
การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เวลา 14:00 - 14:45 (ตามเวลาประเทศไทย)

Online (Zoom Application)

การลงทะเบียน : หมดเขต

Free
Record
Share
การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Introduction to RE100

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Introduction to RE100

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เวลา 10:00 - 10:45 (ตามเวลาประเทศไทย)

Online (Zoom Application)

การลงทะเบียน : หมดเขต

Free
Record
Share
การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เวลา 14:00 - 17:00 (ตามเวลาประเทศไทย)

Online (Zoom Application)

การลงทะเบียน : หมดเขต

Pay
Share