หน้าแรก โปรเจ็ค

โปรเจคของเรา

ที่ดินจัดสรรในนิคมอุตสาหกรรม

ลูกค้าชาวญี่ปุ่นของเราซึ่งเป็นผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ดำเนินกิจการด้านสารเคมีในจังหวัดชลบุรี ต้องการซื้อที่ดินเพื่อขยายกิจการโรงงานแต่ไม่แน่ใจว่าที่ดินที่จะซื้อนั้นมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือไม่ เพื่อเป็นการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการซื้อที่ดิน เราจึงได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการตรวจวัดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน

ดูเพิ่มเติม

โรงพยาบาลของทางราชการ

โรงพยาบาลรัฐบาลของไทยแห่งหนึ่งมีโครงการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้การเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลนั้นมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องด้วยบุคลากรของโรงพยาบาลไม่มีผู้รับผิดชอบด้านการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง เราจึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ในฐานะผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล

ดูเพิ่มเติม

นำเข้าวัตถุอันตราย

ลูกค้าของเราซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมสัญชาติญี่ปุ่นได้ขยายกิจการในประเทศไทย ได้ตั้งสาขาสำหรับการนำเข้า จำหน่าย กระจายสินค้า และการสนับสนุนลูกค้า

ดูเพิ่มเติม

โรงงานผลิตพลาสติก

ลูกค้าของเราซึ่งเป็นโรงงานผลิตพลาสติกซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น มีโครงการตรวจประเมินภายในด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย กับบริษัทลูกที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย

ดูเพิ่มเติม

เคมีภัณฑ์

ลูกค้าของเราซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าสัญชาติญี่ปุ่น มีโครงการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะของกิจการ (Due Diligence) ก่อนตกลงซื้อขายธุรกิจสารเคมีในประเทศไทย

ดูเพิ่มเติม