International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) เป็นระบบการรับรองความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ โดยครอบคลุมการใช้วัตถุดิบตั้งต้นทั้งหมด เช่น วัตถุดิบชีวภาพ วัตถุดิบทดแทน และวัตถุดิบหมุนเวียน มาตรฐานรับรอง ISCC Plus เน้นเกณฑ์ความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบทาง อีกทั้ง ISCC ยังเป็นสมาชิกของ UN Global Compact และสนับสนุนโครงการระดับนานาชาติที่สำคัญอีกด้วย

        ด้วยทาง Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd. (GBP) เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรและสนับสนุนการหมุนเวียนของทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้จัดสัมมนาเรื่องมาตรฐาน International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) โดยเจาะลึกไปที่มาตรฐาน ISCC PLUS เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน ผู้เข้าร่วมจะได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการขอรับรอง ISCC PLUS และเอกสารประกอบการรับรองที่สำคัญ

        สำหรับผู้ที่ต้องการขอการรับรองตามมาตรฐาน ISCC PLUS สัมมนานี้จะเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมและเข้าใจขั้นตอนที่ต้องดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มด้านล่างได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

📜รายละเอียดภาพรวมการสัมมนาผ่าน Zoom Application

หัวข้อการสัมมนา International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)
วันที่และเวลา    – วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567
   – เวลา 14:00 – 16:30 น. ตามเวลาประเทศไทย
   – สามารถรับชมออนไลน์พร้อมกันได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่สนใจทำความเข้าใจเกี่ยวกับ International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) ให้มากขึ้น และผู้ที่สนใจขอการรับรอง
ค่าบริการ 4,800 บาทต่อท่าน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
   – จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ และทางอีเมลผู้ประสานงานทางบัญชี
   – วิธีการชำระเงินจะเป็นการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ / invoice ค่าธรรมเนียมการโอนจะเป็นการชำระโดยผู้ลงทะเบียน/ ผู้เข้าร่วมสัมมนา
   – หากผู้เข้าร่วมรับฟังอยู่ต่างประเทศ จะมีการแนบใบเสนอราคาต่างหาก โดยอิงจากค่าเงินปัจจุบัน และผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมการโอน
   – กำหนดชำระค่าบริการจะถูกระบุในใบแจ้งหนี้ / invoice
วิธีการเข้าร่วม  เข้าร่วมฟังสัมมนาผ่าน Zoom Application (ฟังก์ชัน Zoom Webinar) ในวันและเวลาที่จัดสัมมนา
**โปรดตรวจสอบการใช้งานว่าสามารถเข้าฟังได้โดยไม่ขัดกับนโยบายบริษัทของท่าน
   – เมื่อผู้ลงทะเบียนได้รับการยืนยันข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่แล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลตอบกลับเพื่อลงทะเบียนในส่วนของระบบ zoom อีกครั้งหนึ่ง
   – เอกสารประกอบการบรรยายจะทำการจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมรับฟังล่วงหน้า 3 วันทำการ
**ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรับฟังเท่านั้น
   – การเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ เป็นลักษณะถ่ายทอดสดซึ่งให้สิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วม และไม่สามารถทำการบันทึกวีดีโอแจกจ่ายวีดีโอดังกล่าวได้
   – ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้ารับฟังซึ่งลงทะเบียนโดยใช้อีเมลในนามบริษัทเท่านั้น
ขั้นตอนการลงทะเบียน 1. ลงทะเบียนในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์
  ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันภายใน 3 วันทำการ (จ-ศ)
  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลอีกฉบับ ซึ่งอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการเข้าฟังและวิธีการรับเอกสารประกอบการบรรยาย
2. ผู้ลงทะเบียนจะได้ลิงค์การลงทะเบียนผ่านระบบ zoom.us โดยระบุ ชื่อ นามสกุล อีเมลติดต่อ บริษัท และตำแหน่งของผู้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ zoom.us
3. หลังจากเสร็จสิ้น อีเมลจะถูกส่งโดยอัตโนมัติจาก “no-reply@zoom.us” ซึ่งผู้ลงทะเบียนสามารถใช้ url ดังกล่าวในการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาในวันเวลาที่กำหนด
ภาษาี่ใช้ในการอบรม ภาษาไทย
หมายเหตุ    – ปิดรับลงทะเบียนในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 12:00 น.
   – กรณีพบข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ ที่นี่ หรือทางโทรศัพท์ 02-120-7621

 

📅หัวข้อการบรรยาย

14:00-14:10 น. คำแนะนำในการสัมมนาออนไลน์
14:10-15:00 น.     – Introduction of International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)
    – System Elements and Supply Chain
    – Traceability and Sustainability Declarations
15:00-15:10 น. พักเบรค
15:10-16:10 น.     – Chain of Custody Options
    – Logos and Claims
    – Audit process and Documentation
16:10-16:30 น. Q&A Session

*หมายเหตุ : เวลาดังกล่าวอาจมีการคลาดเคลื่อนตามความเหมาะสม

การลงทะเบียน

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จ


ข้อมูลอื่นๆ


ข้อตกลงการใช้งานแล้ว
นโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

หากมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อเรา