หน้าแรก ข่าวสารของบริษัท

ข่าวสารของบริษัท

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

6 Nov 2023

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ (GBP) สำหรับการให้บริการและคำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกค้าของเรามีความเข้าใจ และปฎิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน GBP จึงจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-17.00 น.ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ (GBP) สำหรับการให้บริการและคำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกค้าของเรามีความเข้าใจ และปฎิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน GBP จึงจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-17.00 น.

ดูเพิ่มเติม

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง How to credibly make voluntary use of carbon credits?

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง How to credibly make voluntary use of carbon credits?

30 Oct 2023

Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd. (GBP) บริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบัน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาแนวทางการใช้คาร์บอนเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพ (High-integrity Carbon Credits) จึงได้จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “How to credibly make voluntary use of carbon credits?” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทำความเข้าใจในแนวทางการใช้คาร์บอนเครดิตสำหรับการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในการอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับการใช้คาร์บอนเครดิตในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจมากยิ่งขึ้น หากท่านสนใจสามารถศึกษาหัวข้อและรายละเอียดในการบรรยายและลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มด้านล่างได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ดูเพิ่มเติม

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง How to develop a carbon credit?

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง How to develop a carbon credit?

30 Oct 2023

Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd. (GBP) บริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบัน เล็งเห็นถึงความสำคัญในกลไกคาร์บอนเครดิต ตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต จึงได้จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “How to develop a carbon credits?” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทำความเข้าใจในการพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตและกลไกในการทำงานของคาร์บอนเครดิต เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น หากท่านสนใจสามารถศึกษาหัวข้อและรายละเอียดในการบรรยายและลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มด้านล่างได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ดูเพิ่มเติม

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6

30 Oct 2023

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด (GBP) สำหรับการให้บริการและคำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกท่านมีความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน GBP จึงจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14:00 - 14:45 น. โดยมุ่งเน้นในเรื่องข้อกฎหมายและหลักปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการอธิบายสาระสำคัญในรูปแบบที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์สามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย

ดูเพิ่มเติม

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง SBTi Corporate Net-Zero Standard

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง SBTi Corporate Net-Zero Standard

27 Sep 2023

Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd. (GBP) เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบันซึ่งเป็นผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจตามสถาณการณ์ปัจจุบัน (business as usual) GBP มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและให้ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ จึงได้จัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “SBTi Corporate Net-Zero Standard” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา และเป้าหมายของมาตรฐานดังกล่าว โดยการสัมมนาครั้งนี้จะมุ่งเน้นเรื่องขอบข่าย แนวทาง และหลักเกณฑ์ในการตั้งเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในรูปแบบที่ผู้เข้าร่วมสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย หากท่านสนใจสามารถศึกษาหัวข้อและรายละเอียดในการบรรยายและลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มด้านล่างได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ดูเพิ่มเติม