หน้าแรก ข่าวสารของบริษัท

ข่าวสารของบริษัท

บริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Thailand-Japan Environmental Solutions Week 2020

บริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Thailand-Japan Environmental Solutions Week 2020

17 Jan 2020

บริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Thailand-Japan Environmental Solutions Week ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ดูเพิ่มเติม