หน้าแรก โปรเจ็ค การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงงานพลาสติก

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงงานพลาสติก

สถานที่ :
กรุงเทพมหานคร
อุตสาหกรรม :
โรงงานผลิตพลาสติก
การบริการ :
การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความเป็นมา
ลูกค้าของเราซึ่งเป็นโรงงานผลิตพลาสติกซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น มีโครงการตรวจประเมินภายในด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย กับบริษัทลูกที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย
ก่อนที่ทีมงานของเราจะลงพื้นที่ตรวจสอบ บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นได้ส่งแบบสอบถามให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่ดูแลโรงงานในประเทศไทย แต่ด้วยโครงสร้างและรายละเอียดของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทยที่ค่อนข้างซับซ้อนและแตกต่างจากกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น จึงถือเป็นเรื่องที่ยากสำหรับชาวญี่ปุ่นในการทำความเข้าใจ

วิธีการดำเนินงาน
เราเริ่มต้นด้วยการช่วยลูกค้าตอบแบบประเมินของบริษัทแม่เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการติดตามตรวจสอบ จากนั้นทีมงานของเราที่มีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นได้ลงพื้นที่ประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน หลังการประเมินในพื้นที่แล้วเสร็จเราได้ทำรายงานสรุปการตรวจสอบในรูปแบบภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น และส่งให้บริษัทแม่ของลูกค้าที่ญี่ปุ่นเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

สิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า
เรารายงานสถานการณ์ปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานอย่างชัดเจนและเป็นกลาง อีกทั้งยังได้อธิบายที่มาที่ไปของกฎหมายไทยให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นและพนักงานของโรงงานที่เป็นคนไทยให้เข้าใจตรงกันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดด้านการสื่อสารในอนาคต นอกจากนี้เรายังมีโอกาสให้บริการติดตามและสนับสนุนข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานชาวไทยเป็นเวลา 1 ปีหลังการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย