หน้าแรก ข่าวสารของบริษัท

ข่าวสารของบริษัท

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

4 Jun 2024

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ (GBP) สำหรับการให้บริการและคำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกค้าของเรามีความเข้าใจ และปฎิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน GBP จึงจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-16.00 น. โดยมุ่งเน้นในเรื่องข้อกฎหมายและหลักปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการอธิบายสาระสำคัญในรูปแบบที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์สามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย

ดูเพิ่มเติม

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง SBTi Corporate Net-Zero Standard

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง SBTi Corporate Net-Zero Standard

28 May 2024

Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd. (GBP) เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบันซึ่งเป็นผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจตามสถาณการณ์ปัจจุบัน (business as usual) GBP มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและให้ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ จึงได้จัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “SBTi Corporate Net-Zero Standard” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา และเป้าหมายของมาตรฐานดังกล่าว โดยการสัมมนาครั้งนี้จะมุ่งเน้นเรื่องขอบข่าย แนวทาง และหลักเกณฑ์ในการตั้งเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในรูปแบบที่ผู้เข้าร่วมสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย หากท่านสนใจสามารถศึกษาหัวข้อและรายละเอียดในการบรรยายและลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มด้านล่างได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ดูเพิ่มเติม

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)

8 May 2024

   International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) เป็นระบบการรับรองความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ โดยครอบคลุมการใช้วัตถุดิบตั้งต้นทั้งหมด เช่น วัตถุดิบชีวภาพ วัตถุดิบทดแทน และวัตถุดิบหมุนเวียน มาตรฐานรับรอง ISCC Plus เน้นเกณฑ์ความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบทาง อีกทั้ง ISCC ยังเป็นสมาชิกของ UN Global Compact และสนับสนุนโครงการระดับนานาชาติที่สำคัญอีกด้วย
   ด้วยทาง Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd. (GBP) เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรและสนับสนุนการหมุนเวียนของทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้จัดสัมมนาเรื่องมาตรฐาน International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) โดยเจาะลึกไปที่มาตรฐาน ISCC PLUS เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน ผู้เข้าร่วมจะได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการขอรับรอง ISCC PLUS และเอกสารประกอบการรับรองที่สำคัญ

ดูเพิ่มเติม

Webinar “Introduction to Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard”

Webinar “Introduction to Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard”

25 Apr 2024

Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd. (GBP) is a consulting firm that specializes in environmental and energy. GBP is committed to supporting and assisting with climate change, recognizing and paying attention to the current global climate change problem. Therefore, GBP has organized a webinar on the topic of the Greenhouse Gas Protocol to provide participants with a summary of how it works, focusing on the Corporate Standard, and how companies can apply it to their organizations. If you want to participate, you can register by using the form below. The Greenhouse Gas Protocol was launched in 1998 to develop and promote the use of consistent methods for GHG accounting and reporting. There are 7 standards in total, but usually businesses choose to start tracking their emissions by using the Corporate Standard, with the potential of applying other standards as well in the future.

ดูเพิ่มเติม

กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ (GBP) ได้จัดหาใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (I-REC) พร้อมฉลาก EKOenergy ให้สำหรับงานประชุมเครือข่ายธุรกิจในประเทศไทย

กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ (GBP) ได้จัดหาใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (I-REC) พร้อมฉลาก EKOenergy ให้สำหรับงานประชุมเครือข่ายธุรกิจในประเทศไทย

26 Mar 2024

บริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด (Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd. หรือ GBP) ได้รับโอกาสเป็นวิทยากรรับเชิญในงานสัมมนานี้ ซึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดในการลดการปล่อยคาร์บอน ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Certificate: I-REC) และ มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (EU Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM)

ดูเพิ่มเติม