การซื้อขายและขอรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (The International REC; I-REC)

ขับเคลื่อนพลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เรากำลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง อุทกภัย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ ผลักดันให้ หลายประเทศหามาตรการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันในการจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านั้น ภาคพลังงาน เป็นภาคที่มีบทบาทสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกถือเป็นภาคที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด จึงเป็นจุดเริ่มต้นทำให้หลายประเทศหันมาให้ความสนใจ และก้าวไปสู่การใช้พลังงานสะอาดที่ปล่อยคาร์บอนในปริมาณต่ำ ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ในระดับชาติและระดับองค์กร

ด้วยนโยบายของบริษัทกรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ (GBP) และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่เข้าใจกฏระเบียบ ข้อบังคับและการดำเนินการต่างๆ ที่ซับซ้อนของกลไกตลาดการซื้อขายเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ตามมาตรฐาน I-REC นี้ GBP สามารถให้คำปรึกษาและแนะแนวทางที่เหมาะสมด้านตลาดพลังงานหมุนเวียน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการให้กับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือผู้ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสีเขียว เรายินดีที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีส่วนร่วมในการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มผลประโยชน์ทางการเงินให้กับธุรกิจของคุณอย่างคุ้มค่าที่สุดไปพร้อม ๆกัน

I-REC คืออะไร

I-REC ย่อมาจาก International Renewable Energy Certificate คือใบรับรองสีเขียวที่สามารถซื้อขายได้ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน I-REC โดยปกติแล้วพลังงานไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ น้ำ และความร้อนใต้พิภพ ประกอบด้วยปริมาณไฟฟ้าจริงที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้า และใบรับรองคุณลักษณะพลังงานที่จะถูกสร้างขึ้นตามปริมาณไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตขึ้นจริง และถูกจำหน่ายแยกกันเรียกว่า “Unbundled RECs” การซื้อขาย I-REC จะดำเนินการบนตลาดแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เรียกว่า “Registry” ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าไฟฟ้านั้นผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ (1 REC = 1 MWh) นอกจากนั้นผู้ใช้ไฟฟ้าสีเขียว (ผู้ซื้อ) สามารถอ้างสิทธิ์การใช้พลังงานหมุนเวียนได้ จากปริมาณที่พวกเขาซื้อ

ใบรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (I-REC)


บริการของเรามีอะไรบ้าง

เนื่องจาก GBP มีบัญชีที่ผ่านการรับรองและได้รับการอนุมัติในฐานะ “Registrant” และ “Participant” สำหรับการซื้อขายใบรับรองเครดิตบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ในกรณีนี้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อกำหนดของการขอบัญชี หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เพียงแค่คุณร่วมมือกับเรา เราพร้อมเป็นตัวแทนของคุณ เพื่อให้การซื้อขายใบรับรองเครดิตนี้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

การขายใบรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (I-REC certificate) จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของคุณ

หากคุณเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และกำลังมองหาวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของคุณ ตลาดการซื้อขายและรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสามารถตอบโจทย์คุณได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังสงสัยว่าโรงไฟฟ้าของคุณสามารถเข้าร่วมในตลาดการซื้อขายใบรับรองเครดิตได้หรือไม่ และคุณต้องทำอะไรบ้าง เราสามารถให้คำปรึกษา และแนะนำคุณได้สำหรับกระบวนการในการเข้าร่วมตลาดการซื้อขายใบรับรองเครดิตดังกล่าว ตั้งแต่การลงทะเบียนโรงไฟฟ้าของคุณในตลาดการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม และการออกใบรับรองเครดิตกับผู้รับรองที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรฐาน I-REC ตามปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่โรงไฟฟ้าของคุณผลิตได้จริง เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับธุรกิจของคุณจากการขายใบรับรอง I-REC เหล่านี้ นอกจากนี้ GBP ยังช่วยจับคู่โครงการของคุณกับผู้ที่ต้องการซื้อใบรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในราคาที่เหมาะสม

บริการของเรา

  • สนับสนุนกระบวนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตไฟฟ้าสีเขียว ตั้งแต่การลงทะเบียนอุปกรณ์ และโรงไฟฟ้าในระบบ Registry การขอรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (I-REC) ในนามองค์กรของคุณ รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบอุปกรณ์การผลิต และโรงไฟฟ้า
  • ส่งเสริมการตลาด และจัดหาผู้ซื้อ

การจัดซื้อใบรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (I-REC)

หากคุณคือบริษัทหรือองค์กรที่มีความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานสะอาดในการดำเนินธุรกิจ เราพร้อมที่จะสนับสนุนองค์กรของคุณในการซื้อใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (I-REC) จากแหล่งที่น่าเชื่อถือที่ผ่านการรับรอง ในปริมาณไฟฟ้าสีเขียวที่คุณต้องการ ซึ่งคุณสามารถใช้ประโยชน์จาก I-REC เพื่ออ้างสิทธิ์ในการใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อแสดงความมุ่งมั่นการใช้พลังงานหมุนเวียน ของสมาชิกกลุ่ม RE100 เพื่อรายงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน scope 2 ขององค์กรในรายงานความยั่งยืน รายงาน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) หรือรายงาน Carbon Disclosure Project (CDP) ได้

บริการของเรา

  • จัดหาใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (I-REC) จากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ ตามความต้องการ หรือเป้าหมายการใช้พลังงานขององค์กร
  • ไถ่ถอน (Redemption) ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (I-REC) จากระบบ registry ในนามองค์กรของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

1. ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (I-REC) และการชดเชยคาร์บอน (carbon offset) ต่างกันอย่างไร

เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีหน่วยการวัดและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน I-REC หมายถึงปริมาณไฟฟ้าที่เกิดจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่วัดเป็นหน่วยเมกกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) ซึ่งการซื้อขายใบรับรอง I-REC มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนรายใหม่ และเพื่อส่งเสริมความต้องการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ในทางกลับกันการชดเชยคาร์บอน หรือ carbon offset จะถูกวัดในหน่วยคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในที่หนึ่งเพื่อชดเชยการปล่อยมลพิษจากกิจกรรมในอีกที่หนึ่ง

2. จะแน่ใจได้อย่างไรว่าไม่มีการนับซ้ำเกิดขึ้น (double counting)

ภายใต้มาตรฐานการซื้อขายใบรับรองเครดิตพลังงานหมุนเวียนที่ I-REC กำหนด ผู้รับรองมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าของอุปกรณ์ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ และข้อบังคับที่เข้มงวด ซึ่งในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนอุปกรณ์ ผู้รับรองจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และการตรวจสอบสถานะของโรงไฟฟ้า โดยไม่มีอยู่ในทะเบียนอื่น หรือรูปแบบการติดตามอื่นๆ เพื่อป้องกันการนับซ้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นต้องมีการตรวจสอบประเภทของเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า เพื่อรับรองว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้มาจากกระบวนการผลิตที่เกิดก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์