หน้าแรก เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด

การเติบโตด้านเศรษฐกิจในประเทศแถบเอเชียส่งผลให้มลพิษทางสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่มุ่งความเป็นสากลที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อสร้างธุรกิจที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

บริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด (GBP) บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมสัญชาติญี่ปุ่นมีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร  เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอ็นวิกซ์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว และบริษัท ยามากิ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ซึ่งให้บริการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจากประเทศญี่ปุ่น GBP ให้บริการค้นคว้าด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมและให้คำปรึกษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS) ในประเทศไทยและในแถบประเทศอาเซียน

GBP ได้รับการตั้งชื่อตามภารกิจขององค์กรของกลุ่ม EnviX ในการให้ความช่วยเหลือ บริษัท และองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกโดยการให้ข้อมูลและโซลูชั่นด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้โลกของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคนรุ่นหลังต่อไป

ชื่อบริษัท บริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ 1031/13 (ชั้น 3) ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
โทร:  02-1207621
อีเมล์: contact@gb-planet.com
ประธานบริหาร Yoshihiro Nakazato
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
บริการ วิจัยค้นคว้าและให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS)