หน้าแรก Highlight News

Highlight News

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)

8 May 2024

   International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) เป็นระบบการรับรองความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ โดยครอบคลุมการใช้วัตถุดิบตั้งต้นทั้งหมด เช่น วัตถุดิบชีวภาพ วัตถุดิบทดแทน และวัตถุดิบหมุนเวียน มาตรฐานรับรอง ISCC Plus เน้นเกณฑ์ความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบทาง อีกทั้ง ISCC ยังเป็นสมาชิกของ UN Global Compact และสนับสนุนโครงการระดับนานาชาติที่สำคัญอีกด้วย
   ด้วยทาง Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd. (GBP) เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรและสนับสนุนการหมุนเวียนของทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้จัดสัมมนาเรื่องมาตรฐาน International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) โดยเจาะลึกไปที่มาตรฐาน ISCC PLUS เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน ผู้เข้าร่วมจะได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการขอรับรอง ISCC PLUS และเอกสารประกอบการรับรองที่สำคัญ

ดูเพิ่มเติม