หน้าแรก Highlight News

Highlight News

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง How to develop a carbon credit?

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง How to develop a carbon credit?

30 Oct 2023

Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd. (GBP) บริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบัน เล็งเห็นถึงความสำคัญในกลไกคาร์บอนเครดิต ตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต จึงได้จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “How to develop a carbon credits?” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทำความเข้าใจในการพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตและกลไกในการทำงานของคาร์บอนเครดิต เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น หากท่านสนใจสามารถศึกษาหัวข้อและรายละเอียดในการบรรยายและลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มด้านล่างได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ดูเพิ่มเติม