การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง International Renewable Energy Certificate (I-REC)

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “International Renewable Energy Certificate (I-REC)”

     องค์กรชั้นนำในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกมีทิศทางในการพัฒนาองค์กรโดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมาเป็นการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน บางองค์กรเริ่มมีการติดแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในองค์กร แต่ยังคงไม่ครอบคลุมปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ 100% ด้วยเหตุนี้ องค์กรต่างๆจึงเร่งหาวิธีที่จะสามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ทั้งหมด 100% International Renewable Energy Certificate (I-REC) เป็นตัวเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาชดเชยการใช้ไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุม

     ด้วยเหตุนี้ทาง Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd. (GBP) บริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัมนาอย่างยั่งยืน เล็งเห็นถึงความสำคัญการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลมหรือชีวมวล เพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล จึงได้จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ International Renewable Energy Certificate (I-REC) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทำความเข้าใจในหลักการและที่มาของ International Renewable Energy Certificate (I-REC) รวมไปถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานที่เหมาะสม หากท่านสนใจสามารถศึกษาหัวข้อและรายละเอียดในการบรรยายและลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มด้านล่างได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หัวข้อการสัมมนา International Renewable Energy Certificate (I-REC)
วันที่และเวลา    – วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567
   – เวลา 14:00 – 14:45 น. ตามเวลาประเทศไทย
   – Online (Zoom Application)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่สนใจซื้อ International Renewable Energy Certificate (I-REC)
รายละเอียดค่าบริการ ไม่มีค่าบริการ (Free)
วิธีการเข้าร่วม    – ลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom
          🔗Link ลงทะเบียน
   – เข้าร่วมฟังสัมมนาผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันและเวลาที่จัดสัมมนา
   – เอกสารประกอบการบรรยาย ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรับฟังและทำแบบประเมินหลังสัมมนาเท่านั้น
   – การเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ เป็นลักษณะถ่ายทอดสดซึ่งให้สิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วม และไม่สามารถทำการบันทึกวีดีโอหรือแจกจ่ายวีดีโอดังกล่าวได้
ขั้นตอนการลงทะเบียน    1. ลงทะเบียนผ่าน Zoom จากนั้นผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ
   2. ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนและลิงค์สำหรับเข้าฟังสัมมนา
   3. ผู้ลงทะเบียนสามารถใช้ URL ดังกล่าวในการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาในวันเวลาที่กำหนด
ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย ภาษาไทย 🇹🇭
หมายเหตุ    – GBP ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติผู้เข้าร่วมการสัมมนา
   – ปิดรับการลงทะเบียนในวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 17.00 น.
   – กรณีพบข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ ที่นี่ หรือทางโทรศัพท์ 02-120-7621