การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง How to credibly make voluntary use of carbon credits?

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “How to credibly make voluntary use of carbon credits?”

    ปัจจุบันองค์กรต่างๆได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายความยั่งยืน และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ เพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกให้ความสำคัญ หนึ่งในมาตรการที่ได้รับความนิยม คือ กลไกการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยคาร์บอนเครดิต ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้องค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือที่เราเรียกกันว่าการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต

    การซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยและอีกหลายๆประเทศดำเนินการภายใต้ตลาดคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจ (Voluntary Carbon Markets) เนื่องด้วยตลาดภาคสมัครใจไม่ได้ถูกควบคุม หรือกำหนดมาตรฐานเป็นข้อบังคับเดียวกัน ส่งผลให้มีข้อกังวลต่างๆเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์คาร์บอนเครดิตที่มีอยู่ในตลาด ทั้งในด้านของคุณภาพของคาร์บอนเครดิต และประสิทธิภาพของการใช้คาร์บอนเครดิตขององค์กร รวมถึงการอ้างสิทธิ์ โดยไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

  ด้วยเหตุนี้ทาง Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd. (GBP) บริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบัน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาแนวทางการใช้คาร์บอนเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพ (High-integrity Carbon Credits) จึงได้จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “How to credibly make voluntary use of carbon credits?” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทำความเข้าใจในแนวทางการใช้คาร์บอนเครดิตสำหรับการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในการอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับการใช้คาร์บอนเครดิตในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจมากยิ่งขึ้น หากท่านสนใจสามารถศึกษาหัวข้อและรายละเอียดในการบรรยายและลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มด้านล่างได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

หัวข้อการสัมมนา How to credibly make voluntary use of carbon credits?
วันที่และเวลา    – วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566
   – เวลา 14:00 – 14:45 น. ตามเวลาประเทศไทย
   – Online (Zoom Application)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่สนใจทำความเข้าใจและต้องการพัฒนาโครงการ Carbon Credit
รายละเอียดค่าบริการ ไม่มีค่าบริการ (Free)
วิธีการเข้าร่วม    – ลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom
          🔗Link ลงทะเบียน
   – เข้าร่วมฟังสัมมนาผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันและเวลาที่จัดสัมมนา
   – เอกสารประกอบการบรรยาย ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรับฟังและทำแบบประเมินหลังสัมมนาเท่านั้น
   – การเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ เป็นลักษณะถ่ายทอดสดซึ่งให้สิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วม และไม่สามารถทำการบันทึกวีดีโอหรือแจกจ่ายวีดีโอดังกล่าวได้
ขั้นตอนการลงทะเบียน    1. ลงทะเบียนผ่าน Zoom จากนั้นผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ
   2. ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนและลิงค์สำหรับเข้าฟังสัมมนา
   3. ผู้ลงทะเบียนสามารถใช้ URL ดังกล่าวในการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาในวันเวลาที่กำหนด
ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย ภาษาไทย 🇹🇭
หมายเหตุ    – ปิดรับการลงทะเบียนในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น.
   – กรณีพบข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ ที่นี่ หรือทางโทรศัพท์ 02-120-7621

 

📅หัวข้อการบรรยายแนะนำวิทยากร

14:00-14:10 น. แนะนำบริษัทและการสัมมนาออนไลน์
14:10-14:20 น.    – ตลาดคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจ (Voluntary Carbon Markets)
   – แนวโน้มของตลาดคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจ
   – ประเด็นที่นำไปสู่การพัฒนาแนวทางการใช้คาร์บอนเครดิต
14:20-14:40 น.    – รู้จักกับ VCMI และ ICVCM
   – Claim Code of Practice (CoP) คืออะไร
   – บทบาทสำคัญของ VCMI CoP ต่อตลาดคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจ
   – การปรับตัวของภาคธุรกิจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emission
14:40-14:45 น. Q&A

 

เทปบันทึกการสัมมนาออนไลน์