การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง How to develop a carbon credit?

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “How to develop a carbon credits ?”

      ปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และเร่งหาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการกำหนดมาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกของแต่ละองค์กร หนึ่งในมาตรการที่เป็นที่นิยมคือ กลไกการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยคาร์บอนเครดิต ทั้งที่มาจากการสร้างหรือการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต และในปัจจุบันการพัฒนาโครงการและการซื้อ-ขายคาร์บเครดิตจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะสามารถสร้างคาร์บอนเครดิตที่มีคุณภาพไปสู่การซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตที่มีคุณภาพและสามารถแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      ด้วยเหตุนี้ทาง Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd. (GBP) บริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบัน เล็งเห็นถึงความสำคัญในกลไกคาร์บอนเครดิต ตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต จึงได้จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “How to develop a carbon credits?” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทำความเข้าใจในการพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตและกลไกในการทำงานของคาร์บอนเครดิต เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น หากท่านสนใจสามารถศึกษาหัวข้อและรายละเอียดในการบรรยายและลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มด้านล่างได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

หัวข้อการสัมมนา How to develop a carbon credits ?
วันที่และเวลา    – วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566
   – เวลา 14:00 – 14:45 น. ตามเวลาประเทศไทย
   – Online (Zoom Application)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่สนใจทำความเข้าใจและต้องการพัฒนาโครงการ Carbon Credit
รายละเอียดค่าบริการ ไม่มีค่าบริการ (Free)
วิธีการเข้าร่วม    – ลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom
          🔗Link ลงทะเบียน
   – เข้าร่วมฟังสัมมนาผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันและเวลาที่จัดสัมมนา
   – เอกสารประกอบการบรรยาย ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรับฟังและทำแบบประเมินหลังสัมมนาเท่านั้น
   – การเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ เป็นลักษณะถ่ายทอดสดซึ่งให้สิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วม และไม่สามารถทำการบันทึกวีดีโอหรือแจกจ่ายวีดีโอดังกล่าวได้
ขั้นตอนการลงทะเบียน    1. ลงทะเบียนผ่าน Zoom จากนั้นผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ
   2. ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนและลิงค์สำหรับเข้าฟังสัมมนา
   3. ผู้ลงทะเบียนสามารถใช้ URL ดังกล่าวในการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาในวันเวลาที่กำหนด
ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย ภาษาไทย 🇹🇭
หมายเหตุ    – ปิดรับการลงทะเบียนในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น.
   – กรณีพบข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ ที่นี่ หรือทางโทรศัพท์ 02-120-7621

 

📅หัวข้อการบรรยายแนะนำวิทยากร

14:00-14:10 น. แนะนำบริษัทและการสัมมนาออนไลน์
14:10-14:20 น.    – Carbon Credit คืออะไร
   – หลักการทำงานหรือกลไกของ Carbon Credit
   – ทำไมต้องใช้ Carbon Credit
14:20-14:40 น.    – โครงการคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจ (Voluntary carbon credits)
   – มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับสำหรับการพัฒนาโครงการ Carbon Credit
   – คุณสมบัติของ Carbon Credit ที่มีคุณภาพ
   – หลักการซื้อ-ขาย Carbon Credit
   – สถานการณ์การพัฒนาโครงการ Carbon Credit ในประเทศไทย
14:40-14:45 น. Q&A

 

เทปบันทึกการสัมมนาออนไลน์