การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)

        International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) คือ การขอรับรองคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ เป็นระบบการรับรองความยั่งยืนชั้นนำระดับโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

        ISCC เป็นระบบการรับรองความยั่งยืนที่ใช้ได้ทั่วโลกและครอบคลุมวัตถุดิบตั้งต้นที่ยั่งยืนทั้งหมด รวมถึงชีวมวลทางการเกษตรและป่าไม้ ของเสียและสารตกค้างทางชีวภาพ วัสดุหมุนเวียนและพลังงานทดแทน และเคมีภัณฑ์ ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินที่ประกอบไปด้วยการดำเนินการตามข้อกำหนดของความยั่งยืน เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน การปกป้องชีวมณฑลธรรมชาติ และความยั่งยืนทางสังคม ISCC เป็นสมาชิกของ UN Global Compact และสนับสนุนโครงการริเริ่มระดับนานาชาติที่สำคัญอื่นๆ ที่สนับสนุนห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

        ด้วยทาง Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd. (GBP) เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากร และสนับสนุนให้มีการหมุนเวียนของทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทาง GBP ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน จึงจัดการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) เพื่อให้ผู้อบรมได้ทราบถึงความหมายและความเป็นมา วิธีการดำเนินการ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการขอรับรอง ISCC เพื่อเป็นแนวทางการยกระดับคุณภาพด้านความยั่งยืนของธุรกิจผ่านการรับรองระดับโลก วัตถุประสงค์ของการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญและกระบวนการดำเนินงานของ ISCC หากท่านสนใจสามารถศึกษาหัวข้อและรายละเอียดในการบรรยายและลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มด้านล่างได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หัวข้อการสัมมนา International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)
วันที่และเวลา    – วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566
   – เวลา 14:00 – 14:45 น. ตามเวลาประเทศไทย
   – Online (Zoom Application)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่สนใจทำความเข้าใจเกี่ยวกับ International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) ให้มากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพด้านความยั่งยืนของธุรกิจผ่านการรับรองระดับโลก
รายละเอียดค่าบริการ ไม่มีค่าบริการ (Free)
วิธีการเข้าร่วม    – ลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom
          🔗Link การลงทะเบียน
   – เข้าร่วมฟังสัมมนาผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันและเวลาที่จัดสัมมนา
   – เอกสารประกอบการบรรยาย ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรับฟังและทำแบบประเมินหลังสัมมนาเท่านั้น
   – การเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ เป็นลักษณะถ่ายทอดสดซึ่งให้สิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วม และไม่สามารถทำการบันทึกวีดีโอหรือแจกจ่ายวีดีโอดังกล่าวได้
ขั้นตอนการลงทะเบียน    1. ลงทะเบียนผ่าน Zoom จากนั้นผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ
   2. ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนและลิงค์สำหรับเข้าฟังสัมมนา
   3. ผู้ลงทะเบียนสามารถใช้ URL ดังกล่าวในการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาในวันเวลาที่กำหนด
ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย ภาษาไทย 🇹🇭
หมายเหตุ    – ปิดรับการลงทะเบียนในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น.
   – กรณีพบข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ ที่นี่ หรือทางโทรศัพท์ 02-120-7621

 

📅หัวข้อการบรรยายแนะนำวิทยากร

14:00-14:10 น. แนะนำบริษัทและการสัมมนาออนไลน์
14:10-14:20 น.    – ความหมายและความเป็นมาของ International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)
14:20-14:40 น.    – เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ ISCC
   – ระบบการรับรองของ ISCC (ISCC Certification Systems)
   – ISCC PLUS
   – วิธีการดำเนินการ
14:40-14:45 น. Q&A

 

เทปบันทึกการสัมมนาออนไลน์