การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Introduction to RE100

          บริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด (GBP) เป็นผู้ให้บริการและคำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบัน GBP จึงมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ GBP จึงได้จัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Introduction to RE100 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 10.45 น. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา วิธีการดำเนินงาน และเป้าหมายของ Renewable Energy 100 (RE100) โดยการสัมมนาครั้งนี้จะมุ่งเน้นเรื่องเกี่ยวกับ ความร่วมมือ RE100 ในรูปแบบที่ผู้เข้าร่วมสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย
          การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในความร่วมมือ RE100 ในระดับโลก เพื่อให้ส่งเสริมความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ หากท่านสนใจเข้าร่วมสามารถศึกษาหัวข้อการบรรยายและลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มด้านล่างได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

What is RE100?

          RE100 คือการร่วมมือกันระหว่างองค์กรระดับโลก ทั้งในด้านผู้ประกอบการพลังงานและผู้ใช้พลังงานเพื่อผลักดันให้มีการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียน 100% โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งผลักดันองค์กรชั้นนำในธุรกิจต่างๆ ให้มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียน 100% (Renewable Energy) นำไปสู่สังคมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net-Zero Carbon)

หัวข้อการสัมมนา Introduction to RE100
วันที่และเวลา วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
เวลา 10:00 – 10:45 น. ตามเวลาประเทศไทย
   – Online (Zoom Application)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความร่วมมือ RE100 การใช้พลังงานทดแทน และการซื้อ/ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (I-REC)
รายละเอียดค่าบริการ ไม่มีค่าใช้จ่าย (Free)
วิธีการเข้าร่วม    – ลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom
          🔗Link การลงทะเบียน
   – เข้าร่วมฟังสัมมนาผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันและเวลาที่จัดสัมมนา
   – เอกสารประกอบการบรรยาย ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรับฟังและทำแบบประเมินหลังสัมมนาเท่านั้น
   – การเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ เป็นลักษณะถ่ายทอดสดซึ่งให้สิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วม และไม่สามารถทำการบันทึกวีดีโอหรือแจกจ่ายวีดีโอดังกล่าวได้
ขั้นตอนการลงทะเบียน    1. ลงทะเบียนผ่าน Zoom จากนั้นผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ
   2. ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนและลิงค์สำหรับเข้าฟังสัมมนา
   3. ผู้ลงทะเบียนสามารถใช้ URL ดังกล่าวในการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาในวันเวลาที่กำหนด
หมายเหตุ ปิดรับการลงทะเบียนในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น.
กรณีพบข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ ที่นี่ หรือทางโทรศัพท์ 02-120-7621

 

📅หัวข้อการบรรยายแนะนำวิทยากร

10:00-10:10 น. แนะนำบริษัทและการสัมมนาออนไลน์
10:10-10:15 น.    – RE100 คืออะไร (What is RE100?)
   – เป้าหมายของ RE100 (Target of RE100)
10:15-10:35 น.    – ข้อกำหนดทางเทคนิคของ RE100 (RE100 Technical Criteria)
   – แหล่งพลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางเทคนิคของ RE100 (Recognized renewable energy resources)
   – ประเภทของการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Recognized procurement types for renewable electricity)
   – เกณฑ์การจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Requirements for procurement)
   – การอ้างสิทธิ์ในการใช้พลังงานทดแทนที่น่าเชื่อถือ (Credible claims to use of renewable energy)
10:35-10:45 น. Q&A
แนะนำวิทยากร คุณ ชนากานต์ โชติพนิตพงศ์
ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน บริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด
  เราพร้อมและยินดีให้คำปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รวมถึงเป็นหนึ่งในทีมสนับสนุนแก่หน่วยงานที่มีความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานสะอาดในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 

เทปบันทึกการสัมมนาออนไลน์