ในการประชุมเครือข่ายธุรกิจที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ที่โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท (ร่วมสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมแห่งมหานครโตเกียว หน่วยงานสนับสนุนจังหวัดไซตามะในประเทศไทย และบริษัทพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งกรุงโตเกียว) โดยคุณเคนอิจิ อุเมยามะ กรรมการผู้จัดการบริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด (Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd. หรือ GBP) ได้รับโอกาสเป็นวิทยากรรับเชิญในงานสัมมนานี้ ซึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดในการลดการปล่อยคาร์บอน ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Certificate: I-REC) และ มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (EU Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) ให้กับผู้เข้าร่วมจากอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย นอกจากนี้ GBP ยังได้มอบใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (I-REC) จำนวน 1MWh ที่ได้มาจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อแสดงการใช้ไฟฟ้าสะอาดในการประชุมครั้งนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ใบรับรองดังกล่าวยังได้รับฉลาก EKOenergy ซึ่งเป็นการรับรองจากบุคคลที่สามที่รับประกันว่าพลังงานทดแทนดังกล่าวมาจากโรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด

ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (I-REC) เป็นใบรับรองพลังงานสะอาดที่ช่วยให้สามารถซื้อมูลค่าทางสิ่งแวดล้อม (environmental values) ของไฟฟ้าที่ได้มาจากแหล่งพลังงานหมนุเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ ลม ชีวมวล ซึ่ง 1 MWh ที่เกิดจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน มีมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 1 REC โดยมีระบบติดตามแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply Tracking System) เป็นระบบที่ช่วยให้ทราบว่าไฟฟ้าถูกผลิตขึ้นเมื่อใด จากโรงไฟฟ้าแห่งไหน และด้วยเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนแบบใด จึงเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กรริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ เช่น RE100 และ SBTi โดยทาง GBP เองมีเครือข่ายที่กว้างขวางทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งทำให้มีประสบการณ์ในการจัดหาใบรับรองพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 1 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงทั่วโลกในเวลาที่ผ่านมา

ในทางกลับกัน ฉลาก EKOenergy เป็นระบบการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมระดับสากล โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการใช้งานพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน โดยรับรองว่าโรงไฟฟ้าที่มีฉลาก EKOenergy ไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ สำหรับทุกๆการซื้อ 1 MWh ของฉลาก EKOenergy จะมีการลงทุนในกองทุนสภาพภูมิอากาศเป็นจำนวนเงิน 10 ยูโรเซนต์ เพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยทาง GBP เองก็เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองการขาย EKOenergy ในประเทศไทย  

ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (I-REC) 1 MWh

 

ฉลาก EKOenergy

 

 

นอกจากนี้ มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (CBAM) ซึ่งเป็นมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนแรกของโลก ในปัจจุบันจำกัดอยู่เพียง 6 หมวดหมู่ ได้แก่ ซีเมนต์ ปุ๋ย ไฟฟ้า เหล็ก อลูมิเนียม และไฮโดรเจน โดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปกำลังพิจารณาขยายขอบเขตของ CBAM ไปยังวัสดุและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งอาจทำให้บริษัทในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และบริษัทที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับแนวโน้มในอนาคตและดำเนินการตามมาตรการล่วงหน้าอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถนำไปสู่โอกาสทางด้านธุรกิจอย่างเต็มที่ได้ในอนาคต  

ภาพบรรยากาศงานเสวนา

 

ร่วมจัดโดย: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมแห่งมหานครโตเกียว หน่วยงานสนับสนุนจังหวัดไซตามะในประเทศไทย และบริษัทพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งกรุงโตเกียว
วันและเวลา: วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 15.00-16.00 น
สถานที่: Carlton Hotel Bangkok สุขุมวิท ชั้น 9 ห้องบอลรูม 1 (491 ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110)

 

บริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด
โทร: +66 (0)2 1207621
อีเมล: contact@gb-planet.com
ผู้รับผิดชอบ: เคนอิจิ อุเมยามะ