หน้าแรก ข่าวสารของบริษัท การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

27 October 2021

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทกรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ (GBP) สำหรับการให้บริการและคำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกค้าของเรามีความเข้าใจ และปฎิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน GBP จึงจัดสัมมนาออนไลน์เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. โดยมุ่งเน้นในเรื่องข้อกฎหมายและหลักปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการอธิบายสาระสำคัญในรูปแบบที่ผู้เข้าร่วมสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย

เนื่องจากความซับซ้อนของกฎหมายและขั้นตอนในการดำเนินการ ทำให้เกิดความสับสนและเกิดคำถามจำนวนมากจากลูกค้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายทางด้านการจัดการสารเคมีและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น

  • ใครบ้างที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และเมื่อไรที่ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายดังกล่าว
  • การเตรียมข้อมูล และเงื่อนไขในการดำเนินการด้านวัตถุอันตราย
  • ขั้นตอนการยื่นหารือในกรณีที่ข้อมูลของผลิตภัณฑ์เป็นความลับคืออะไร และต้องทำอย่างไร
  • ผู้ประกอบการต้องทำอย่างไร เมื่อส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อยู่ในบัญชีแนบท้ายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • แนวโน้มการพัฒนาข้อกำหนดด้านสารเคมีในอนาคต

การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างความเข้าใจและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านการจัดการสารเคมีของผู้ประกอบการ ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมสัมมนามีคำถาม สามารถทิ้งคำถามไว้ล่วงหน้า ทางทีมผู้บรรยายจะรวบรวม และตอบคำถามดังกล่าวในวันที่จัดสัมมนา

📝สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียด หัวข้อการบรรยาย และลงทะเบียน ที่นี่ ค่ะ