การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับสิทธิ์ในฐานะผู้รับรอง REC ในประเทศไทยเพียงผู้เดียวจาก The International REC Standard (I-REC) ประเทศเนเธอแลนด์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์นี้

I-REC หรือ International Renewable Energy Certificate เป็นเครื่องมือทางการตลาดชนิดหนึ่งในการซื้อขายและการรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และได้รับการตรวจสอบที่มีมาตรฐานตามหลักสากล ซึ่งจะเป็นกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบริษัทและภาคเอกชนต่างๆ ที่ช่วยให้เกิดการผลิต และการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน และพลังงานสีเขียวได้ง่ายขึ้น เช่น บริษัทสมาชิก RE100 ที่มีการตั้งเป้าหมายในการใช้พลังงานทดแทน 100% นอกจากนั้นยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานจากการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้ตามเป้าหมายร้อยละ 20-25% ภายในปี 2573

ด้วยความมุ่งมั่นของเราในการช่วยโลกให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคนรุ่นหลัง GBP ได้เปิดธุรกิจใหม่ในการเป็นตัวแทนของผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและผู้ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสีเขียว ในการซื้อขายและขอใบรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (I-REC) หากท่านสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ลิ้งค์นี้ หรือติดต่อเพื่อปรึกษาและใช้บริการของเราได้ที่นี่ เรายินดีสนับสนุนให้ท่านมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกและขับเคลื่อนพลังงานสะอาด เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกันกับเรา