สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Verra Plastic Credits”

  ในทุกๆปี มีขยะพลาสติกมากมายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic) โดยเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ถูกรวบรวมและนำกลับไปรีไซเคิล ถึงแม้นโยบายขององค์กรต่างๆในโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ขยะพลาสติกกลับมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นมา และยังคงรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง จนก่อให้เกิดมลพิษจากขยะพลาสติกต่าง ๆ มากมาย องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกจึงได้มุ่งมั่นที่จะหาวิธีการในการแก้ไขปัญขาขยะพลาสนี้ โดยหนึ่งในนั้นเป็นการเปลี่ยนจากขยะพลาสติกเป็นเครดิตที่มีมูลค่า แทนการลงเอยในหลุมฝังกลบหริอมหาสมุทร โดยจะมีการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการรวบรวมขยะพลาสติก และ/หรือการรีไซเคิลจากสิ่งแวดล้อม

  ด้วยทาง Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd. (GBP) เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากร และสนับสนุนให้มีการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทาง GBP มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและให้ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะพลาสติกที่สามารถเปลี่ยนเป็นเครดิตที่มีมูลค่าได้ จึงจัดการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Verra Plastic Credits เพื่อให้ผู้อบรมได้ทราบถึงสถานการณ์ขยะพลาสติกในปัจจุบัน การดำเนินและประเภทของ Plastic Credits ผ่านมาตรฐาน Verra รวมไปถึงโครงการตัวอย่างที่เกิดขึ้น โดยวัตถุประสงค์ของการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของขยะพลาสติก และกระบวนการดำเนินงานของ Verra Plastic Credits  หากท่านสนใจสามารถศึกษาหัวข้อและรายละเอียดในการบรรยายและลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มด้านล่างได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หัวข้อการสัมมนา Verra Plastic Credits
วันที่และเวลา    – วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567
   – เวลา 14:00 – 14:45 น. ตามเวลาประเทศไทย
   – Online (Zoom Application)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่สนใจทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Plastic Credits ให้มากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นเครดิตที่มีมูลค่าได้
รายละเอียดค่าบริการ ไม่มีค่าบริการ (Free)
วิธีการเข้าร่วม    – ลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom
          🔗Link ลงทะเบียน
   – เข้าร่วมฟังสัมมนาผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันและเวลาที่จัดสัมมนา
   – เอกสารประกอบการบรรยาย ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรับฟังและทำแบบประเมินหลังสัมมนาเท่านั้น
   – การเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ เป็นลักษณะถ่ายทอดสดซึ่งให้สิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วม และไม่สามารถทำการบันทึกวีดีโอหรือแจกจ่ายวีดีโอดังกล่าวได้
ขั้นตอนการลงทะเบียน    1. ลงทะเบียนผ่าน Zoom จากนั้นผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ
   2. ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนและลิงค์สำหรับเข้าฟังสัมมนา
   3. ผู้ลงทะเบียนสามารถใช้ URL ดังกล่าวในการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาในวันเวลาที่กำหนด
ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย ภาษาไทย 🇹🇭
หมายเหตุ    – ปิดรับการลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 17.00 น.
   – กรณีพบข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ ที่นี่ หรือทางโทรศัพท์ 02-120-7621

 

📅หัวข้อการบรรยายแนะนำวิทยากร

14:00-14:10 น. แนะนำบริษัทและการสัมมนาออนไลน์
14:10-14:20 น. สถาการณ์ของขยะพลาสติกในปัจจุบัน
14:20-14:40 น.    – ความเป็นมาของ Plastic Credits
   – วิธีการของ Plastic Credits
   – มาตรฐาน Verra
   – ประเภทของ Plastic Credits
   – ตัวอย่างโครงการ Plastic Credits
14:40-14:45 น. Q&A

 

เทปบันทึกการสัมมนาออนไลน์