การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ประเภทเม็ดพลาสติกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่บริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด (GBP) ได้รับมอบหมายจากบริษัทลูกค้าผู้ผลิตเม็ดพลาสติก