หน้าแรก ข่าวสารของบริษัท บริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Thailand-Japan Environmental Solutions Week 2020

บริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Thailand-Japan Environmental Solutions Week 2020

17 January 2020

บริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Thailand-Japan Environmental Solutions Week ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี Ms.Yukari Sato รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้กล่าวแสดงความยินดีและพร้อมแลกเปลี่ยนนวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมกับประเทศไทย

การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น และการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บรรยากาศในงานมีทั้งการสัมมนาแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและญี่ปุ่น ปัญหาขยะพลาสติกในทะเล เมืองอัจฉริยะ การปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงมลพิษทางอากาศ (PM2.5) ที่กำลังเป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในขณะนี้

นอกจากนี้บริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ เราให้บริการเกี่ยวกับการสำรวจการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การประเมินการปนเปื้อนในพื้นที่ การให้บริการด้านสารเคมีอันตราย การตรวจโรงงาน และอื่น ๆ โดยตั้งบูธบริเวณทางเข้างาน บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้เข้าร่วมงานมาแวะเวียนไม่ขาดสาย ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าร่วมงานที่มาจากภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ นักเรียนนักศึกษา รวมไปถึงผู้ที่สนใจทางเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งสองประเทศ