หน้าแรก การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทกรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ (GBP) สำหรับการให้บริการและคำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกค้าของเรามีความเข้าใจ และปฎิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน GBP จึงจัดสัมมนาออนไลน์เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. โดยมุ่งเน้นในเรื่องข้อกฎหมายและหลักปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการอธิบายสาระสำคัญในรูปแบบที่ผู้เข้าร่วมสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย

ด้วยความซับซ้อนของกฎหมายและขั้นตอนในการดำเนินการนั้นทำให้เกิดความสับสนและเกิดคำถามจำนวนมากจากลูกค้าหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายทางด้านการจัดการสารเคมีและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น

  • ผู้ประกอบการในธุรกิจใดบ้างที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และเมื่อไรที่ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายดังกล่าว
  • การเตรียมข้อมูล และเงื่อนไขในการดำเนินการด้านวัตถุอันตราย
  • ขั้นตอนการยื่นหารือในกรณีที่ข้อมูลของผลิตภัณฑ์เป็นความลับคืออะไร และต้องทำอย่างไร
  • ผู้ประกอบการต้องทำอย่างไร เมื่อส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อยู่ในบัญชีแนบท้ายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • จะต้องทำอย่างไรหากส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมที่เป็นความลับจากทางผู้ผลิต และจะต้องดำเนินการอย่างไร
  • แนวโน้มการพัฒนาข้อกำหนดด้านสารเคมีในอนาคต

การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างความเข้าใจและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านการจัดการสารเคมีของผู้ประกอบการ ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมสัมมนามีคำถาม สามารถทิ้งคำถามไว้ล่วงหน้า ทางทีมผู้บรรยายจะรวบรวม และตอบคำถามดังกล่าวในวันที่จัดสัมมนา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถศึกษาหัวข้อการบรรยาย และลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มทางด้านล่างนี้ค่ะ

📜รายละเอียดภาพรวมการสัมมนาผ่านระบบ zoom

หัวข้อการสัมมนา การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
วันที่และเวลา วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565
เวลา 14:00 – 17:00 ตามเวลาประเทศไทย
– สามารถรับชมออนไลน์พร้อมกันได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ
รายละเอียดค่าบริการ 4,500 บาทต่อท่าน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
– ใบแจ้งหนี้ / invoice จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ และทางอีเมล์ผู้ประสานงานทางบัญชี
– วิธีการชำระเงินจะเป็นการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ / invoice ค่าธรรมเนียมการโอนจะเป็นการชำระโดยผู้ลงทะเบียน/ ผู้เข้าร่วมสัมมนา
– หากผู้เข้าร่วมรับฟังอยู่ต่างประเทศ จะมีการแนบใบเสนอราคาต่างหาก โดยอิงจากค่าเงินปัจจุบัน และผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมการโอน
– กำหนดชำระค่าบริการ จะถูกระบุในใบแจ้งหนี้ / invoice
วิธีการเข้าร่วม เข้าร่วมฟังสัมมนาผ่านระบบ zoom webinar ในวันและเวลาที่จัดสัมมนา โปรดตรวจสอบการใช้งานว่าสามารถเข้าฟังได้โดยไม่ขัดกับนโยบายบริษัทของท่าน
– เมื่อผู้ลงทะเบียนได้รับการยืนยันข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่แล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล์ตอบกลับเพื่อลงทะเบียนในส่วนของระบบ zoom อีกครั้งหนึ่ง
– เอกสารประกอบการบรรยายจะทำการจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมรับฟังล่วงหน้า 3 วันทำการ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรับฟังเท่านั้น
– การเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ เป็นลักษณะถ่ายทอดสดซึ่งให้สิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วม และไม่สามารถทำการบันทึกวีดีโอแจกจ่ายวีดีโอดังกล่าวได้
– ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้ารับฟังซึ่งลงทะเบียนโดยใช้อีเมล์ในนามบริษัทเท่านั้น
ขั้นตอนการลงทะเบียน 1. ลงทะเบียนในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์
ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล์ยืนยันการได้รับข้อมูลการลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมงทำการ (จ-ศ)
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล์อีกครั้งซึ่งอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการเข้าฟัง และวิธีการรับเอกสารประกอบการบรรยาย
2. ผู้ลงทะเบียนจะได้ลิงค์การลงทะเบียนผ่านระบบ zoom.us โดยระบุ ชื่อ นามสกุล อีเมล์ติดต่อ บริษัท และตำแหน่งของผู้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ zoom.us
3. หลังจากเสร็จสิ้น อีเมล์จะถูกส่งโดยอัตโนมัติจาก “no-reply@zoom.us” ซึ่งผู้ลงทะเบียนสามารถใช้ url ดังกล่าวในการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาในวันเวลาที่กำหนด
การลงทะเบียน/ สอบถาม กรุณาลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์ โดยระบบจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 17:00 น.
กรณีพบข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ ที่นี่ หรือทางโทรศัพท์ 02-120-7621

📅หัวข้อการบรรยายและแนะนำวิทยากร

14:00-14:10 คำแนะนำในการสัมมนาออนไลน์
14:10-15:10 1. กฎหมายด้านวัตถุอันตรายของประเทศไทย รวมถึงข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติ
– ภาพรวมของกฎหมาย
– ขั้นตอนและการปฏิบัติสำหรับการดำเนินการด้านสารเคมีอุตสาหกรรม
   1.1 ลงทะเบียนวัตถุอันตราย
   1.2 การขอใบอนุญาต (ใบอนุญาตวัตถุอันตราย)
   1.3 การแจ้งการดำเนินการด้านวัตถุอันตราย
   1.4 การแจ้งข้อเท็จจริงด้านวัตถุอันตราย และระบบที่เกี่ยวข้อง
15:10-15:20 พักเบรค
15:20-16:20 1. กฎหมายด้านวัตถุอันตรายของประเทศไทย รวมถึงข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติ (ต่อ)
   1.5 การหารือเคมีภัณฑ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
   1.6 ขั้นตอนการหารือเคมีภัณฑ์กรณีที่มีส่วนผสมที่เป็นความลับ
   1.7 รายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย
   1.8 อัพเดตข้อกฎหมายของบุคลากรเฉพาะ (ใหม่) การปฏิบัติตาม และการจัดเก็บวัตถุอันตราย
2. เทรนด์ล่าสุดและเทรนด์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2.1 กฎหมายใหม่ด้านมาตรการการจัดการสารเคมีอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม
16:20-16:30 พักเบรค และช่วงการส่งคำถาม
16:30-17:00 Q&A
แนะนำวิทยากร เยาวรัตน์ เยาวกุล และฟาติมะฮ์ เยี่ยมนิคม ที่ปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารเคมี บริษัท Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd.
     ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายวัตถุอันตราย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนภายใต้ พรบ.วัตถุอันตราย 2535 เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต นำเข้า ส่งออก และครอบครองมามากกว่า 500+ ผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมกระบวนการถึงวัตถุอันตรายประเภทที่ 1 – 3 และการดำเนินการประสานงานสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมผลิตภัณฑ์เป็นความลับ (CBI; Confidential Business Information)

การลงทะเบียน

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จ


ข้อมูลอื่นๆ


ข้อตกลงการใช้งานแล้ว
นโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

หากมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อเรา