หน้าแรก การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ตามแบบ วอ./อก.32 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ตามแบบ วอ./อก.32 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

          ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ (GBP) สำหรับการให้บริการและคำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกค้าของเรามีความเข้าใจและปฎิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน GBP จึงจัดสัมมนาออนไลน์การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ตามแบบ วอ./อก.32 ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-15.30 น. โดยมุ่งเน้นในเรื่องข้อกฎหมายและหลักปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการอธิบายสาระสำคัญในรูปแบบที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย

          ด้วยความซับซ้อนของกฎหมายและขั้นตอนในการดำเนินการ ทำให้เกิดความสับสนและคำถามจำนวนมากจากลูกค้าหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายทางด้านการจัดการสารเคมีและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น

  • คำจำกัดความที่สำคัญและคำที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว
  • ผู้ประกอบการในธุรกิจใดบ้างที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ตามแบบ วอ./อก.32 
  • การเตรียมข้อมูลและเงื่อนไขในการดำเนินการด้านวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6
  • ขั้นตอนการยื่นข้อเท็จจริงผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

          การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Application โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างความเข้าใจและต่อยอดธุรกิจทำให้เกิดการพัฒนาในด้านการจัดการสารเคมีของผู้ประกอบการ ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมสัมมนามีคำถาม สามารถทิ้งคำถามไว้ล่วงหน้า ซึ่งทางทีมงานผู้บรรยายจะรวบรวมและตอบคำถามดังกล่าวในวันที่จัดสัมมนา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถศึกษาหัวข้อการบรรยาย และลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้ค่ะ

📜รายละเอียดภาพรวมการสัมมนาผ่าน Zoom Application

หัวข้อการสัมมนา การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ตามแบบ วอ./อก.32
วันที่และเวลา วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
  เวลา 14:00 – 15:30 น. ตามเวลาประเทศไทย
   – สามารถรับชมออนไลน์พร้อมกันได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ
รายละเอียดค่าบริการ 2,500 บาทต่อท่าน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
   – จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ และทางอีเมลผู้ประสานงานทางบัญชี
   – วิธีการชำระเงินจะเป็นการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ / invoice ค่าธรรมเนียมการโอนจะเป็นการชำระโดยผู้ลงทะเบียน/ ผู้เข้าร่วมสัมมนา
   – หากผู้เข้าร่วมรับฟังอยู่ต่างประเทศ จะมีการแนบใบเสนอราคาต่างหาก โดยอิงจากค่าเงินปัจจุบัน และผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมการโอน
   – กำหนดชำระค่าบริการจะถูกระบุในใบแจ้งหนี้ / invoice
วิธีการเข้าร่วม เข้าร่วมฟังสัมมนาผ่าน Zoom Application (ฟังก์ชัน Zoom Webinar) ในวันและเวลาที่จัดสัมมนา
**โปรดตรวจสอบการใช้งานว่าสามารถเข้าฟังได้โดยไม่ขัดกับนโยบายบริษัทของท่าน
   – เมื่อผู้ลงทะเบียนได้รับการยืนยันข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่แล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลตอบกลับเพื่อลงทะเบียนในส่วนของระบบ zoom อีกครั้งหนึ่ง
   – เอกสารประกอบการบรรยายจะทำการจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมรับฟังล่วงหน้า 3 วันทำการ
**ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรับฟังเท่านั้น
   – การเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ เป็นลักษณะถ่ายทอดสดซึ่งให้สิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วม และไม่สามารถทำการบันทึกวีดีโอแจกจ่ายวีดีโอดังกล่าวได้
   – ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้ารับฟังซึ่งลงทะเบียนโดยใช้อีเมลในนามบริษัทเท่านั้น
ขั้นตอนการลงทะเบียน 1. ลงทะเบียนในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์
  ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันภายใน 3 วันทำการ (จ-ศ)
  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลอีกฉบับ ซึ่งอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการเข้าฟังและวิธีการรับเอกสารประกอบการบรรยาย
2. ผู้ลงทะเบียนจะได้ลิงค์การลงทะเบียนผ่านระบบ zoom.us โดยระบุ ชื่อ นามสกุล อีเมลติดต่อ บริษัท และตำแหน่งของผู้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ zoom.us
3. หลังจากเสร็จสิ้น อีเมลจะถูกส่งโดยอัตโนมัติจาก “no-reply@zoom.us” ซึ่งผู้ลงทะเบียนสามารถใช้ url ดังกล่าวในการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาในวันเวลาที่กำหนด
การลงทะเบียน/ สอบถาม กรุณาลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์ โดยระบบจะปิดรับลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17:00 น.
กรณีพบข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ ที่นี่ หรือทางโทรศัพท์ 02-120-7621

📅หัวข้อการบรรยายและแนะนำวิทยากร

14:00-14:10 น. คำแนะนำในการสัมมนาออนไลน์
14:10-14:30 น. กฎหมายด้านวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 รวมถึงข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติ
   – ภาพรวมของกฎหมาย
   – ขั้นตอนและการปฏิบัติสำหรับการดำเนินการในการแจ้งข้อเท็จจริง
14:30-15:00 น.    – การเตรียมข้อมูลในการแจ้งข้อเท็จจริงของวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
   – การสมัครสมาชิกและการใช้งานระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
   – ขั้นตอนการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ตามแบบ วอ./อก.32
15:00-15:10 น. พักเบรค และช่วงการส่งคำถาม
15:10-15:30 น. Q&A
แนะนำวิทยากร ฟาติมะฮ์ เยี่ยมนิคม และ ธนวัฒน์ ทองสุกแสง ที่ปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารเคมี บริษัท Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd.
     ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายวัตถุอันตราย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนภายใต้ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต นำเข้า ส่งออก และครอบครองมามากกว่า 1,000 ผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมกระบวนการของวัตถุอันตรายประเภทที่ 1 – 3 รวมถึงการประสานงานสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมผลิตภัณฑ์เป็นความลับทางการค้า (CBI; Confidential Business Information) และการยื่นแจ้งข้อเท็จจริงต่างๆ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ

การลงทะเบียน

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จ


ข้อมูลอื่นๆ


ข้อตกลงการใช้งานแล้ว
นโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

หากมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อเรา